Xây dựng hệ thống CNTT trong doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống CNTT trong doanh nghiệp

Ngày nay, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của doanh nghiệp là một yêu cầu bắt buộc với mọi loại hình ngành nghề kinh doanh. CNTT không chỉ đem lại sự vận hành thông suốt mà còn tạo ra các giá trị thặng dư to lớn cho doanh nghiệp.

ScTech đã có nhiều dự án triển khai xây dựng hệ thống CNTT cho các doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân, từ đó rút ra một quy trình chuẩn đáp ứng được hầu hết các loại hình doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau. Giải pháp của chúng tôi tập trung vào các mục tiêu sau:

 • Giải pháp hệ thống tổng thể vận hành doanh nghiệp (ERP)
 • Giải pháp CNTT (hệ thống CSDL, email, website, họp trực tuyến,..)
 • Giải pháp và quy trình bảo mật:
  • Giải pháp tường lửa và mạng riêng ảo (Firewall/VPN)
  • Giải pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu
  • Giải pháp cân bằng tải, nâng cao hiệu suất mạng
  • Giải pháp lọc nội dung, quản lý truy cập
  • Giải pháp mã hóa dữ liệu

Bình luận